LLOGUER DE VEHICLES A LES TERRES DE L'EBRE
LLOGUER DE VEHICLES A LES TERRES DE L'EBRE

           LLOGUER FLEXIBLE   - BLAUCAR

 

 

El lloguer flexible de BLAUCAR l'hi permet tenir els següents avantatges. 

 

 

Despeses generals incloses en una sola quota i amb elecció dels serveis que volem incloure.  

 

Desgravació dels impostos com a despesa general per us del vehicle per l'activitat que realitza l'empresa.Inèxistència de comptabilitat per vehicle de flota, comptant l'amortització feta, despeses, avaries, etc. 

Millora imatge corporativa amb renovació constant del vehicle per tal de garantir un estat inmillorable i produïnt menys desgast al vehicle utlitari familiar, tot en una quota fixa o  variable segons condicions.  

Assegurança t risc inclòsa amb diferents tipus de franquicia per tal que sigui el client qui pugui escollir al igual que fa amb un vehicle de propietat.

Assistència 24h/365 dies contractada i garantitzada.

Manteniments, avaries i pneumatics inclos dins la mateixa cuota adaptats al desgast de cada vehicle segons condicions establertes.

 

 

BLAUCAR, l'hi permet gaudir dels nostres vehicles a mig termini amb opció de compra i amb l'amortització del lloguer si executa l'opció de compra, sense sorpreses, des de un inici pactat i amb les valoracions tarificades inicialment. 

 

 

 

 

 

 

Remarketing BLAUCAR amb VO procedents de client. 

 

Si te vehicles en propietat que vol renovar, vol probar el sistema de renting però te dubtes, l'hi oferim la possibilitat de gestionar la seva flota, abonar els vehicles, amortitzar l'opció del renting i tenir l'opció pactada des del primer dia d'executar l'opcio de compra del vehicle ofertat per al lloguer flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 606 967 138

info@blaucar.com

BLAUCAR lloguer de vehicles

BLAUCAR renting

BLAUCAR lloguer flexible

BLAUCAR rent a car

BLAUCAR terres de l'ebre

BLAUCAR RENT A CAR