D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa:

Ramon Romeu Monfort 

NIF: 47623849-A

Correu electrònic: info@blaucar.com

Telèfon: 606 967 138

Aquesta adreça web ha estat creada per Ramon Romeu Monfort amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest Avis legal es pretén regular l’accés i us d’aquesta pàgina web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquesta pàgina web s’accepten els següents termes i condicions: l’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El sol accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre blaucar.com lloguer de vehicles i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexa les següents dades: l’empresa titular de domini web blaucar.com és Ramon Romeu Monfort (d'ara en endavant blaucar.com), amb domicili a aquests efectes al carrer Calvari, 1 de la localitat de Godall amb número de NIF: 47623849-A. Correu electrònic de contacte: info@blaucar.com.

USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal de blaucar.com lloguer de vehicles atribueix la condició d’ usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Us aquí reflexes. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligació compliment.

US DEL PORTAL: blaucar.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyen a blaucar.com lloguer de vehicles o a les seves llicenciatures als qui l’ usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat atén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre              l’usuari serà responsable d’aportar informació real i licita.
Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, foros de discussió o grups de noticies) que blaucar.com lloguer de vehicles ofereix o pot oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no l’imitatiu, al no utilitzar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe u a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic – il·legal, d'apologia del terrorisme o atenta tori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de blaucar.com lloguer de vehicles, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la Red virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Blaucar.com lloguer de vehicles es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, blaucar.com lloguer de vehicles no serà responsable de les opinions dipositades pels usuaris a traves de foros, xats o altres mitjans de participació.

PROTECCIÓ DE DADES: blaucar.com lloguer de vehicles compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantitzar un correcte us i tractament de les dades personals dels usuaris. Per això, juntament a cada formulari que rebi de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a blaucar.com, farà saber a l’usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així com, blaucar.com informa que compleix la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL: blaucar.com per sí o com cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenador, necessaris per al seu funcionament, accés i us...), titularitat de blaucar.com o dels seus autors.  Tots els drets reservats. En relació als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la seva modalitat de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de blaucar.com. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial titularitat de blaucar.com. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat. L’ usuari deurà abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de blaucar.com.

 

EXCLUCIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: blaucar.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara que hagi adoptat tots els mitjans tecnològics necessaris per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS: blaucar.com es reserva el dret d’efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o incloure tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant la mateixa com la forma en que aquest apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS: en el cas que blaucar.com disposi d’enllaços cap a altres llocs d’ Internet, blaucar.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas blaucar.com assumirà responsabilitat alguna per als continguts d’algun enllaç pertanyents a un lloc web diferent, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a altres llocs d’ Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ: Blaucar.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS: blaucar.com perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que poden correspondre en el seu dret.

 

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: blaucar.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions que venen determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estirà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre blaucar.com i l’usuari és regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat d’Amposta.

 

 blaucar.com

Tel. 606 967 138

info@blaucar.com

BLAUCAR rent a car Amposta Vinaroz

BLAUCAR alquiler furgoneta tortosa

BLAUCAR alquiler furgoneta tortosa campredó

BLAUCAR DE VEHICLES lloguer flexible

BLAUCAR rent a car

BLAUCAR rent a car vinaroz

BLAUCAR RENT A CAR 

BLAUCAR alquiler furgoneta tortosa benicarlo

BLAUCAR  MUDANZA